แจ้งวันสอบ Pre-Test

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.


จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น