สอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:00 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที
31 กันยายน 2556

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

World Hapkido Championship 2013


     เนื่องด้วยทางสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ (International Hapkido Federation) ได้จัดการแข่งขันฮับกิโดรายการ 2013 The 9th Triennial World Hapkido Championships” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556 ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และสมาคม มูมูกวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี (Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association) ได้จัดการแข่งขันฮับกิโดรายการ 2013 25th Biennially World Hapkido Championships” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ. เมืองซองนัม ประเทศเกาหลีใต้ โดยทาง มูมูกวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันในทั้งสองรายการนี้ในระหว่างวันที่ 18 – 29 กรกฎาคม 2556
     ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทาง มูมูกวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย)ได้ส่งนักกีฬา 9 คน เข้าทำการแข่งขัน 4 ประเภทการแข่งขันได้แก่ 
1. ประเภทเทคนิคการล้ม (ไกล)
2. ประเภทเทคนิคการล้ม (สูง)
3. ประเภทเทคนิคการป้องกันตัว (ประเภทคู่)
4. ประเภทต่อสู้


สรุปผลการแข่งขัน
รายการ 2013 The 9th Triennial World Hapkido Championships” โดยสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ (International Hapkido Federation) 
นักกีฬาไทยได้ 13 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง

รายการ 2013 25th Biennially World Hapkido Championships โดยสมาคม มูมูกวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี (Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association)
นักกีฬาไทยได้ 3 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน