แจ้งการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:30 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
2.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจืกายน 2555

Moo Moo Kwan Hapkido Workshop

ทาง Thailand Moo Moo Kwan Hapkido ได้ทำการจัด Hapkido Workshop ขึ้นที่ชมรมศิลปะป้องกันตัวอรรถยุทธ์ ศูนย์กีฬากองทัพไทย (ศรภ.) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมี อ.ปาร์ค เพียง มู เป็นวิทยากรในการฝึก สมาชิกท่านใดสนใจที่จะไปร่วมฝึก กรุณาติดต่อและสอบถามได้ที่ อ.ยอด และ อ.เชฐ
 Hapkido Workshop #1

แจ้งการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาค 2555 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     บัตรประจำตัวสมาชิกฯ
2.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
3.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

แจ้งการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายวิทยฐานะฮับกิโด Pre-Test

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะทำการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโด (Pretest) ตามหลักสูตรและระเบียบที่ทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ได้วางให้ให้มีการทำการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโด (Pretest) ในทุกอาทิตย์ เพื่อให้สมาชิกได้ทำการฝึกซ้อมและเตรียมตัวอยู่เสมอ จึงได้กำหนดหัวข้อในการทดสอบตามวันดังนี้
 
18 กุมภาพันธ์ 55  : Gu-Ri-Gi , Nak-Beob, Ho-Heub-Beob
25 กุมภาพันธ์ 55  : Mak-Gi, Yu-Sul, Kwon-Beob, Pal-Cha-Gi
5 มีนาคม 55         : Sheon-Hwan-Beob, Son-Ppa-Gi, Ki-Bon-Su
12 มีนาคม 55       : Mu-Gi-Sul, Stamina
 
และจะทำการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโดในวันที่ 25 มีนาคม 2555 
โดย อ.ปาร์ค เพียง มู
 
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555