แจ้งวันสอบเลื่อนสาย ครั้งที่ 2/2554

แจ้งวันสอบเลื่อนสาย ครั้งที่ 2/2554

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 11:00 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     บัตรประจำตัวสมาชิกฯ
2.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
3.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น