แจ้งการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายวิทยฐานะฮับกิโด Pre-Test

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะทำการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโด (Pretest) ตามหลักสูตรและระเบียบที่ทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ได้วางให้ให้มีการทำการทดสอบเพื่อเตรียมการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโด (Pretest) ในทุกอาทิตย์ เพื่อให้สมาชิกได้ทำการฝึกซ้อมและเตรียมตัวอยู่เสมอ จึงได้กำหนดหัวข้อในการทดสอบตามวันดังนี้
 
18 กุมภาพันธ์ 55  : Gu-Ri-Gi , Nak-Beob, Ho-Heub-Beob
25 กุมภาพันธ์ 55  : Mak-Gi, Yu-Sul, Kwon-Beob, Pal-Cha-Gi
5 มีนาคม 55         : Sheon-Hwan-Beob, Son-Ppa-Gi, Ki-Bon-Su
12 มีนาคม 55       : Mu-Gi-Sul, Stamina
 
และจะทำการสอบเลื่อนขั้นสายคุณวุฒิฮับกิโดในวันที่ 25 มีนาคม 2555 
โดย อ.ปาร์ค เพียง มู
 
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555

1 ความคิดเห็น: