แจ้งการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโด ทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:30 น.
 หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.     แฟ้มประจำตัวผู้ทดสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ
(ยกเว้นผู้ฝึกใหม่ : สายขาว ขึ้น สายเหลือง 1)
2.     ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนในวันทดสอบเวลา 10:00 น.

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจืกายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น