สอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:00 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,000 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที
31 กันยายน 2556

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น