การทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ที่ทำการฝึกศิลปะป้องกันตัวฮับกิโดทราบว่าทาง มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) จะจัดการทดสอบวัดระดับเลื่อนขั้นคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ อาคารโรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ เวลา 10:30 น.
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ โดยสมัครใจ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. กรอกใบสมัครสอบเลื่อนขั้นคุณวุฒิ (ขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้สอน)
2. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 1,200 บาท
และนำมาลงทะเบียนภายในวันที่ 25
เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น